Bergkompetens till Svensk Kärnbränslehantering AB

Standort
Flexible
Bewerbungsfrist bis
27-08-2017
Ref.-Nr.
GE-00196
Vertragsart
Permanent

 
År 2009 valde Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, Forsmark i Östhammars kommun som plats för slutförvaret för Sveriges använda kärnbränsle och i mars 2011 lämnades ansökningar till Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten om att få bygga Kärnbränsleförvaret i Forsmark och bygga ut SKB:s centrala mellanlager för använt kärnbränsle i Oskarshamns kommun med en inkapslingsanläggning. SKB planerar även en utbyggnad av det befintliga slutförvaret för låg- och medelaktivt avfall, SFR, i Forsmark. Företaget driver en underjordsanläggning, Äspölaboratoriet, i Oskarshamns kommun där SKB:s metoder utvecklas, testas och visas i full skala och i verklig miljö. För att vara redo när vi får tillstånd att bygga våra anläggningar behöver vi nu förstärka företaget med ytterligare berg- och geotekniska kompetenser.


För att möta framtida utmaningar men även driva befintliga anläggningar med hög kvalitet söker vi dig som vill arbeta med:
- Bergmekanik
- Geofysik
- Geohydrologi
- Ingenjörsgeologi
- Bergteknik
- Projektering av berganläggning
- CAD/BIM i berg
- Bergunderhåll

Arbetsuppgifterna inom området spänner alltså från projektering av nya berganläggningar och teknikutvecklingsarbete i projekt inom bergteknik till praktiskt bergarbete såsom bergunderhåll och inspektion.
Eftersom vi söker flera typer av tjänster kan olika bakgrund vara kvalificerande, från praktisk erfarenhet till civilingenjörsutbildning. Det är meriterande med arbete i infrastrukturprojekt som involverar bergarbeten för underjordsanläggningar eller inom gruvindustrin.


Tjänsternas placering är i Oskarshamn, Forsmark/Östhammar eller Stockholm.

För alla våra tjänster är körkort B ett krav. SKB:s ledningssystem är på svenska varpå tillräckligt goda kunskaper i svenska språket är ett krav.

I våra rekryteringsprocesser samarbetar vi med Human Resources Services inom Vattenfall.

För mer information om tjänsten, kontakta Kim Vendersvik tfn 070-384 05 50 eller Anni Fritzell tfn 070-791 23 36. För frågor kring rekryteringsprocessen, kontakta rekryterare Åsa Lindwall, asa1.lindwall@vattenfall.com.

Fackliga företrädare är för Sveriges Ingenjörer Marika Westman, 08-459 85 29, för Ledarna Bo Johansson, 073-807 23 23 och för Unionen Carina Gottfridsson, 0491-76 32 30.

Vilken inriktning är intressant för dig? Skriv en personlig presentation av dig själv och beskriv vad du kan bidra med, bifoga ditt cv och gör din intresseanmälan på skb.se/jobb senast den 28 augusti.

Välkommen med din ansökan!


SKB anser att etnisk och kulturell mångfald samt jämn könsfördelning bidrar till verksamhetens utveckling.
Till säljare för rekryteringstjänster: Vi har en medveten rekryteringsstrategi och önskar ej kontakt gällande förslag till rekryteringslösningar. 

Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, har uppdraget att ta hand om allt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken. Det ska göras på ett säkert sätt för både människor och miljö. I dag driver vi två anläggningar, Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark och Mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab, i Oskarshamn. Vi planerar också att bygga ett kärnbränsleförvar i Forsmark och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn och har ansökt hos myndigheterna att få bygga ut Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall för att kunna ta emot rivningsavfall från nedlagda svenska kärnkraftverk.