Arbetsmiljöingenjör med samordningsansvar - Vattenfall Vattenkraft

Standort
Luleå
Bewerbungsfrist bis
18-03-2018
Ref.-Nr.
GY-00172
Vertragsart
Permanent

Vattenfall Vattenkraft AB äger och driver drygt 90 vattenkraftverk i Sverige och Finland. Vår svenska vattenkraft producerar ca 33 TWh varje år vilket motsvarar nära 20-25 % av Sveriges elproduktion. Fram till 2023 kommer vi att investera cirka 12 miljarder kronor för att effektivisera våra kraftverk och förstärka våra dammar. Idag är vi ca 530 medarbetare i Sverige. Huvudkontoret ligger i Luleå. Våra utmaningar möter vi genom att låta våra principer Aktiva, Öppna, Positiva samt Arbetsmiljö och Säkerhet lägga grunden för vår verksamhet.

Vattenfall Vattenkraft söker nu en arbetsmiljöingenjör med samordningsansvar till Luleå. Vi erbjuder dig ett stort ansvar där du får användning av dina kunskaper inom arbetsmiljö och hälsa och möjlighet att utvecklas tillsammans med oss.

Din roll som arbetsmiljöingenjör
Som arbetsmiljöingenjör/arbetsmiljösamordnare kommer du att utveckla, koordinera och strukturera vårt arbetsmiljöarbete så att vi tillsammans uppnår målet om en proaktiv säkerhetskultur med frånvaro av olyckor.

Exempel på ansvarsområden:
• Stöd och coaching av chefer och andra funktioner med arbetsmiljöansvar
• Vidareutveckling av vårt arbetsmiljöledningssystem, OHSAS 18 001
• Arbeta systematiskt och förebyggande för att integrera arbetsmiljö i kultur och ledarskap, vidareutveckling av vår Health & Safety-kultur
• Leda och delta i projekt där du är expert på arbetsmiljöområdet
• Ta fram och genomföra verksamhetsanpassade utbildningar och information som sedan implementeras i vår operativa verksamhet
• Utreda incidenter och avvikelser
• Arbetet sker i samverkan med Vattenfall Vattenkrafts enheter och stabsfunktioner.

Dina erfarenheter
Du har akademisk, eller motsvarande relevant, utbildning med arbetsmiljöinriktning och erfarenhet av att arbeta som arbetsmiljöingenjör, både strategiskt och operativt. I den här rollen är dessutom goda kunskaper inom maskinsäkerhet mycket meriterande.Vi ser gärna att du har arbetat med arbetsmiljöfrågor inom el- och produktionsbranschen, både vad gäller produktionsanläggningar och kontorsmiljöer samt fysisk och organisatorisk/social arbetsmiljö.

Du är en strukturerad, systematisk och kommunikativ person med ett starkt engagemang för arbetsmiljöfrågor. Du kan inspirera andra i arbetsmiljöarbetet och du driver frågor självständigt och målmedvetet utifrån ett affärs- och verksamhetsperspektiv. Du är en van datoranvändare och uttrycker dig tydligt i tal och skrift både på svenska och engelska. B-körkort är ett måste då resor ingår i tjänsten.

Frågor
Rekryterande chef HR-chef Anette Sundström, tfn 0730-549 535
Rekryterare Ulrica Larsson, tfn 072-451 08 02

Fackliga representanter
Carl Johansson Unionen, Anneli Jönsson Ledarna, Magnus Nilsson Akademikerna och Jarmo Marjala SEKO. Samtliga nås via Vattenfalls växel, tfn 08-739 50 00.

Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla anställda ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könsidentitet och könsuttryck, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsförutsättning.

Känns detta som ett jobb för dig? Vi ser fram emot din ansökan senast den 18 mars 2018!

Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att säkerhetsprövning kommer att genomföras innan anställning. Säkerhetsprövningen omfattar registerkontroll och säkerhetsintervju i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Utöver säkerhetsprövning görs drogtest.