Biträdande Säkerhetsskyddschef

Standort
Forsmark
Bewerbungsfrist bis
18-03-2018
Ref.-Nr.
GN-00599
Vertragsart
Permanent

Frågor inom fysiskt skydd och säkerhetsskydd är viktiga för Forsmark och blir mer och mer aktuella. Vill du vara med och påverka hur detta hanteras på Forsmark? Då kan du vara den vi söker!
 
Avdelning Säkerhet och Kvalitet (GN-O) har en policyskapande, samordnande, stödjande och granskande roll inom områdena strålsäkerhet, fysiskt skydd och kvalitet. Avdelningen är rådgivande till VD och följer aktivt upp verksamheten genom att utföra fristående säkerhetsgranskning, internrevision och oberoende analys och värdering för uppfyllande av interna och externa krav.
 
Inom avdelningen finns tre enheter. På en av de enheterna: Säkerhetsstyrning (GN-OL) arbetar förnärvarande 9 personer varav 4 är involverade i frågor kopplat till fysiskt skydd, säkerhetsskydd samt informations- och IT-säkerhet. Det finns idag en säkerhetsskyddschef och en biträdande säkerhetsskyddschef.

Arbetsuppgifter
Som biträdande säkerhetsskyddschef har man övergripande ansvar för frågor inom fysiskt skydd och säkerhetsskydd på Forsmark. Detta innebär att identifiera och tolka gällande kravbild samt säkerställa att det finns instruktioner och rutiner som uppfyller dessa krav, detta innebär närvaro i verksamheten samt att löpande värdera den operativa verksamheten.
 
Rollen innebär även att kontinuerligt bedöma och värdera hot och risker mot företaget samt vid behov rapportera till berörd nivå. Kompetensstöd inom området till organisationen samt stödja linjen i frågeställningar och krishantering inom fysiskt skydd och säkerhetsskydd. Det kan även bli aktuellt att hålla i utbildningar inom området.
 
Funktionen svarar för externa kontakter såsom Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), Svenska kraftnät (SvK) och polis samt samverkan med övriga intressenter i Vattenfallkoncernen.

Kvalifikationer
Vi söker dig med erfarenhet och förståelse inom området säkerhetsskydd och fysiskt skydd. Bred och djup kompetens om Forsmarks anläggningar väger tungt och sådan erfarenhet kan kompensera för bristande erfarenhet från området. Meriterande är kunskaper inom informations- och IT-säkerhet.
 
Som person är du drivande, har en förmåga att arbeta självständigt under eget ansvar samt har en hög integritet. Som företrädare för fackområdet är det viktigt med hög kvalitet i våra leveranser varför noggrannhet är en prioriterad egenskap. Vidare behövs ett analytiskt förhållningssätt och förmåga att övertyga personer i verksamheten.
 
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Placeringsort
Forsmark. Du har även möjlighet att använda våra distansarbetsplatser i Gävle, Uppsala, Solna eller arbeta hemifrån när det fungerar med ditt dagliga arbete.

För ytterligare information
Om tjänsten – Rekryterande chef Tobias Lundqvist Saleh, 076-769 73 36
Om rekryteringsprocessen – Rekryterare Isis Larsson, 076-131 47 49

Fackliga representanter
Akademikerna – Ulrica Sålders
Ledarna – Sofie Edin
SEKO – Ingemar Eriksson
Unionen – Kerstin Lindén
Samtliga nås på telefon 0173-81 000

Sök redan idag! Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
 
Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att en säkerhetsprövning kommer att genomföras innan anställning. Säkerhetsprövningen omfattar registerkontroll samt säkerhetsprövningssamtal i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Utöver säkerhetsprövningen kommer ett drogtest att genomförs.
 
Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla anställda ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
 
Forsmarks Kraftgrupp AB ingår i Vattenfallkoncernen och har över 1100 anställda. Vi värnar om en god arbetsmiljö där personalen får möjlighet till stimulerande arbetsuppgifter och kompetensutveckling. Forsmarks kärnkraftverk ligger vid Upplandskusten i Östhammars kommun, med goda kommunikationer till Uppsala och Gävle.