CAD/BIM–samordnare – Svensk Kärnbränslehantering AB

Standort
Flexible
Bewerbungsfrist bis
17-01-2019
Ref.-Nr.
GE-00289
Vertragsart
Permanent

CAD/BIM–samordnare – Svensk Kärnbränslehantering AB
Ju fler som delar en dröm, desto verkligare blir den. Vill du dela vår?

Efter decennier av forskning, utveckling och säkerhetsarbete, är SKB redo att lösa en av vår tids viktigaste miljöskyddsfrågor.

SKB har kunskapen, metoden och tekniken att bygga ett säkert slutförvarsystem för använt kärnbränsle. Det ska skydda människor och miljö i minst 100 000 år.

Som du förstår har vi mycket att göra. Därför söker vi fler engagerade människor som vill vara med och arbeta mot en gemensam dröm.

Nu och under lång tid framöver kommer vi att behöva dig som tycker det är spännande att arbeta med säkerhets- och miljöfrågor, forskning, samhällsutveckling och drift. Vill du bli en av oss? Tillsammans kan vi skapa en lite säkrare miljö att leva i.

På SKB har vi behov av kompetenser inom en mängd olika områden. Du kan läsa mer om vårt uppdrag och de möjligheter som finns för dig på vår webbplats www.skb.se.

Enhet Konstruktion har ett företagsövergripande uppdrag inom konstruktionsområdet för att projektera och utveckla SKB:s samtliga kärntekniska anläggningar. Som CAD- samordnare blir du främst en del i projekteringsverksamheten för ett slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall i Forsmark, men även en viktig del för att utveckla SKB:s konstruktionsverksamhet.

Vad du kommer att göra

  • Stödja och utbilda projektets användare i konstruktionsmiljön för systemverktygen 3D/2D-CAD integrerat med BIM
  • Förvalta och förbättra systemverktygens tillämpning i anläggningsprojektering
  • Driva interna uppdrag i syfte att effektivisera konstruktionsprocessen och arbetsprocesser tillsammans med SKB:s objektförvaltare för konstruktionsmiljön
  • Säkerställa att projekten följer gällande informations och kvalitetskrav avseende BIM och administrativ hantering i Autodesks verktyg och SKB:s databaser
  • Utveckla projekteringsplattform inom SKB
  • Bistå i att upprätthålla informationsflödet mellan projekteringsverktyg, teknikområden och externa projektörer

Vi söker dig som är
  • Högskoleingenjör alternativt innehar annan lämplig utbildning eller erfarenhet som vi bedömer som relevant för tjänsten
  • Erfarenhet från projektering och konstruktion i anläggningsprojekt eller industri

Vi söker dig som tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat och som arbetar bra med andra människor. Du relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt och du lyssnar, kommunicerar samt löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du är lugn, uppmärksam, och tillmötesgående i ditt bemötande och du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och du anstränger dig för att leverera lösningar.

Det är meriterande om du
• Har erfarenhet med 3D-modellering, BIM-hantering, CoClass eller inom IS/IT
• Har kunskap i gällande regelverk eller datorbaserade samgranskningsverktyg

Varför välja oss
Hos oss får möjlighet att utvecklas i en spännande organisation med många sakkunniga experter, såväl nationella som internationella, som gärna delar med sig av kunskaper och erfarenheter. Det är viktigt att hela livet fungerar och därför är vi måna om att våra medarbetare upplever en god balans mellan arbete och fritid. SKB erbjuder därför till exempel friskvårdsbidrag, arbetstidförkortning samt föräldraledighetstillägg.

I våra rekryteringsprocesser samarbetar vi med Human Resources Services inom Vattenfall.

Övrig information
Rekryterande chef: Josefin Svensson, 070-641 77 62
Rekryterare: Zanko Dasko, 070-253 28 96

Fackliga företrädare är för Saco-SKB är Marika Westman, 070-638 34 36, för Unionen Carina Gottfridsson, 0491-76 32 30 och för Ledarna Bo Johansson, 073-807 23 23.

Placeringsort: Forsmark eller Solna.

Tjänsten kräver en mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, både på svenska och på engelska. Körkort B är ett krav.

Vi på SKB är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer öppet och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. SKB arbetar aktivt för att alla anställda ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

SKB är en del av Sveriges kritiska infrastruktur, därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Välkommen med din ansökan, personligt brev och CV senast den 17 januari 2019. Urval sker efter sista ansökningsdatum.

Vi ser fram emot din ansökan!