Chef HSSEQ - Vattenfall Services

Standort
Stockholm
Bewerbungsfrist bis
24-01-2019
Ref.-Nr.
GS-00802

Vattenfall Services företagskultur präglas av säkerhets- och entreprenörsanda där kreativitet, självständighet och resultatorientering är nyckelbegrepp. Vi arbetar kundinriktat i en mål- och projektorienterad organisation.


Din roll som Chef för HSSEQ

Funktionen är ny men medarbetarna är erfarna! Vi vill samla företagets kompetenser i en organisatorisk funktion för att ännu bättre kunna utveckla dessa närliggande kompetensområden. Ambitionen är att utöka med ytterligare några medarbetare. Som chef för denna nya funktion får du ansvaret att bygga Sveriges starkaste HSSEQ team! Funktionen kommer att ha ett starkt fokus på arbetsmiljö och elsäkerhet. Du kommer att rapportera till VD och ingå i företagets ledningsgrupp. I dagsläget finns det 9 medarbetare i den nya HSSEQ funktionen.

Ansvar och arbetsuppgifter

Du är företagets representant inom HSSEQ och ansvarar för att rutiner och arbetssätt finns för att följa lagar/myndighetskrav. Du har också ansvar för våra certifikat inom ISO och arbetsmiljö OHSAS 18001. Funktionen har en viktig uppgift i att stödja linjeverksamheten inom området. Våra kunder är duktiga kravställare inom HSSEQ området och det är därför viktigt att ha god kundförståelse kopplad till verksamheten som Vattenfall Services bedriver. En mycket betydelsefull uppgift är att ansvara för att driva utvecklingen inom området HSSQE.

Dina kvalifikationer

  • Högskoleutbildning, gärna med inriktning arbetsmiljö och mångårig erfarenhet.
  • Du skall ha erfarenhet och stort intresse av att leda och utveckla verksamhet inom HSSEQ, samt att driva kulturförändringar inom området.
  • Behärskar också det engelska språket förutom svenska.
  • Körkort för bil är ett krav.

 

För att lyckas i detta arbete måste du vara lyhörd och ha en god samarbetsförmåga samt vara duktig på att informera och kommunicera i en stor och komplex organisation. Därför krävs det en utåtriktad läggning och ett genuint intresse för att skapa kontaktnät.

Din placering

Din placering blir på Vattenfalls kontor i Solna, men placering på en av Vattenfall Services större etableringar kan också vara möjlig.

Frågor

Kontakta rekryterande chef Dag Svensson, telefon nr 070 53 95 573 eller rekryterare Sarah Lashari, e-post sarah.lashari@vattenfall.com

Fackliga kontaktpersoner

Marie Gelin Unionen, Juha Siipilehto SEKO, Torbjörn Blom Akademikerna och Anders Landqvist (Nyköping) Ledarna. Du når alla via Vattenfalls växel, tfn 08-739 50 00.

Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla anställda ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könsidentitet och könsuttryck, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsförutsättning.

Känns detta som ett jobb för dig? Vi ser fram emot din ansökan senast 24 januari 2019!

Vattenfall Services är ett av Sveriges ledande företag inom underhåll och byggnation av el- och energianläggningar. Vi utför även drift och underhåll av kraftanläggningar för el- och värmeproduktion, genomför underhållsarbete åt industrikunder och erbjuder tjänster inom belysning, energieffektivisering och mätning. Våra drygt 1 850 medarbetare finns på ett 90-tal orter i Sverige. Bland våra kunder finns nät- och energibolag, industrier, kommuner, landsting och entreprenadbolag. Läs mer på www.vattenfallservices.se

Följ oss gärna!

Linkedin – Vattenfall Services Nordic AB

Instagram – vattenfallservices