Dammsäkerhetschef - Vattenfall Vattenkraft

Standort
Flexible, Luleå, Stockholm, Stockholm (Solna)
Bewerbungsfrist bis
28-04-2019
Ref.-Nr.
GY-00244
Vertragsart
Permanent

Vattenfall Vattenkraft söker dammsäkerhetschef

Vi söker en ny chef för avdelningen för dammsäkerhet på Vattenfall Vattenkraft. Dammsäkerhetschefen ingår i ledningsgruppen för enheten Projekt och teknik. Dammsäkerhet är en mycket viktig fråga för Vattenfall och för samhället i stort. Därför ser vi gärna att den nya chefen både har erfarenhet från ledning och en god förankring i branschens dammsäkerhetsarbete.

Arbetsuppgifter och ansvar
Arbetet innebär ledning av avdelningen med ca 15 medarbetare och ett övergripande ansvar för styrning av arbetet med dammsäkerhet inom Vattenfall Vattenkraft. Arbetet innebär fortsatt utveckling av den dammsäkerhetsprocess som tillämpas, bland annat mot bakgrund av den nya utgåvan av RIDAS. Nya lagregler i miljöbalken med tillhörande styrning är en viktig drivkraft för utveckling av rutiner och styrning för säkerhetsledning. På avdelningen finns bolagets dammtekniskt sakkunniga, specialister inom olika fackområden, samt dammsäkerhetssamordnare. Vattenfall Vattenkraft äger 86 dammanläggningar med 280 enskilda dammar.

Avdelningen ansvarar för att följa dammarnas säkerhetsstatus, identifiera och sammanställa behov av åtgärder för att uppfylla krav och förbättra säkerheten samt prioritera i vilken ordning som åtgärder är lämpliga att genomföra. Ett annat ansvar är att utveckla styrning för dammanläggningarnas tekniska utformning samt att stödja och granska projekts genomförande. Avdelningen ansvarar vidare för utveckling av egenkontroll av berganläggningar och inre vattenvägar. För dessa områden genomför avdelningen uppföljningar, erfarenhetsåterföring och utbildningsinsatser.

Arbetet ställer krav på utveckling av effektiva processer för hantering av information, framtagande av rapporter och underlag till beslut. Digitalisering av information, modellering och olika typer av IT-system blir allt viktigare i verksamheten. Här finns SAP och OSI PI som viktiga övergripande system, samt QlikView och olika databaslösningar som utvecklas som stöd i avdelningens operativa arbete.

Som Dammsäkerhetschef har du följande bakgrund
Du är civilingenjör och har erfarenhet av dammsäkerhetsfrågor. Du har även erfarenhet och god förmåga att leda en verksamhet. Dina meriter omfattar kvalificerade utredningar, analyser av risker och engagemang i utvecklingsfrågor nationellt och kanske även internationellt. Du känner ett starkt engagemang i frågor som handlar om säkerhet och säkerhetsledning.

Du ser helheter, är initiativtagande, är kommunikativ, kan fatta beslut och har hög grad av integritet. Du har mycket goda kunskaper i både svenska och engelska. Resor är vanligt förekommande. Körkort för personbil är ett krav.

Placeringsort: Med fördel Luleå eller Stockholm

För ytterligare information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Malin Larsson, 070-6790742. För information om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta rekryterare Jenny Lundberg, 076-1405773.

Fackliga representanter: Carl Johansson Unionen, Anneli Jönsson Ledarna, Magnus Nilsson Akademikerna och Jarmo Marjala SEKO. Alla nås via Vattenfalls växel, tfn 08-739 50 00.

Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla anställda ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könsidentitet och könsuttryck, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsförutsättning.

Utveckla din klimatsmarta karriär tillsammans med oss!

Vattenfall Vattenkraft AB äger och driver drygt 90 vattenkraftverk i Sverige och Finland. Vår svenska vattenkraft producerar ca 33 TWh varje år vilket motsvarar nära 20-25 % av Sveriges elproduktion.
Fram till 2023 kommer vi att investera cirka 12 miljarder kronor för att effektivisera våra kraftverk och förstärka våra dammar.
Idag är vi ca 530 medarbetare i Sverige och vårt huvudkontor ligger i Luleå. Våra utmaningar möter vi genom att låta våra principer Aktiva, Öppna, Positiva samt Arbetsmiljö och Säkerhet lägga grunden för vår verksamhet.

Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att säkerhetsprövning kommer att genomföras innan anställning. Utöver säkerhetsprövning görs drogtest.