Director Business Controlling till Kundservice Norden

Standort
Flexible, Umeå
Bewerbungsfrist bis
24-02-2019
Ref.-Nr.
FA-00029
Vertragsart
Permanent

Vill du ha möjlighet att delta i en utvecklingsresa i en helt ny organisation anpassad för att möta förändrade marknadsförutsättningar?
Då kan du vara vår nya:
 
Director Business Controlling till Kundservice Norden
med placering i Umeå eller Stockholm
 
Vi erbjuder dig ett mycket spännande arbete med fokus på ledarskap, människor, förändring, utveckling och att bygga upp något nytt. Vi är mitt inne i en förändringsresa och du ges stora möjligheter forma uppdrag och vidareutveckla våra team. Du blir en del av navet i vår organisationsutveckling med fokus på förbättringar där du är med och sätter ett Kundservice i världsklass på kartan. Du ges en betydande roll i att sätta en ny kultur och värdegrund och att vara med i vår resa att göra Vattenfall Kundservice till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Du erbjuds ett socialt arbete där du både får bygga upp nätverk och använda ditt befintliga nätverk för att skapa samarbete och goda relationer.
 
Kundservice Norden jobbar med sex huvudsakliga uppdragsgivare inom Vattenfall som spänner över Produktion, Distribution, Försäljning och inte minst Innovation. Vattenfall skall bli fossilfritt inom en generation, för oss är det självklart att leverera på överenskomna mål och att bidra till den utvecklingen.
 
Arbetsuppgifter
 
Som Director Business Controlling är du ansvarig för Controlling, Business Performance analysis, Cash & Credit Management, Risk Management, Informationssäkerhet, Quality Assurance, Document Controlling, Contract Management samt Corporate Administration. Du leder och utvecklar dessa områden genom att utveckla teamet och dina medarbetare. Till din hjälp har du chefen för Business Performance samt chefen för Cash and Credit Management. Totalt består ditt team av ca 35 skickliga och engagerade medarbetare, varav ca 7 rapporterar direkt till dig.
 
Du leder mot framgång genom engagemang och genom tydliga ledarskapsvärderingar som du förmedlar vidare inom organisationen. Coaching och att bidra till en stark feedback kultur och ledarskapsutveckling på Kundservice är en stor del av din vardag. Du leder med människan i centrum och förstår att för att organisationsutveckling är en följd av individutveckling
Inom teamet finns ägarskapet för vår affärsplaneringsprocess, vår uppföljning samt vår finansiella prognosprocess. Man ansvarar även för våra styrmodeller samt gränssnittet mot såväl interna uppdragsgivare som externa kontakter för att säkerställa ett kommersiellt förhållningssätt i alla våra dialoger.
 
Det är av mycket stor vikt att förstå kundserviceaffären samt att på daglig basis ha örat vid rälsen ute i organisationen för att kunna säkerställa relevant styrning och uppföljning. Det är också viktigt att våra processer är tydligt dokumenterade, lättförstådda samt väl förankrade i organisationen samt att teamet skapar engagemang och involvering i verksamheten runt nyckelfrågor och leveranser så som affärsplan och målsättning.
 
Dina huvudsakliga ansvarsområden
 
  • Leda och utveckla medarbetare, styra verksamheten mot uppsatta affärsmål samt ansvara för budget och personal
  • Ledarskapsutveckling med ansvar för att ett starkt ledarskap genomsyrar alla nivåer i organisationen
  • Ansvarig för Business Controlling (uppföljning, rapportering, affärsplan), prognostisering, ekonomistyrning inom Kundservice
  • Ansvarig för Kundservice styrmodell
  • Ansvarig för contract management samt samverkan med Group Procurement
  • Ansvarig för all administration samt rapportering kopplat till bolaget Vattenfall Kundservice AB
  • Förändringsledning samt bidra till affärsutvecklingsinitiativ
  • Aktivt delaktig i att utveckla Kundservice Nordic, inte bara inom dina egna ansvarsområden utan också Kundservice Nordic som helhet.
 Director Business Controller rapporterar till VD Kundservice och ingår i ledningsgruppen.
 
Kvalifikationer
 
Du har en relevant akademisk utbildning och/eller motsvarande arbetslivserfarenhet samt dokumenterad erfarenhet som ledare. Flerårig dokumenterad erfarenhet inom Business Controlling är ett krav.
 
Vi söker en ledare som drivs av att leda förändring, som har ett genuint intresse av människor och deras utveckling. En innovativ och inspirerande förändringledare med tydlig kundfokus, hög integritet, prestigelöshet och ödmjukhet som leder utvecklingen framåt, har örat mot rälsen, svarar upp på feedback, är transparent och möter upp frågor genom samarbete och sunt förnuft. Mogen, stark och bekväm i sitt ledarskap. Vår bästa kandidat har stort socialt fokus, är kommunikativ och lyhörd, vill förstå sina medarbetare och förser dem med vad de behöver för att utveckla sin fulla potential.
 
Du är proaktiv och tar ett helhetsgrepp samtidigt som du har en förmåga att zooma in på detaljer när det behövs. Du är analytisk, strukturerad och tar tydligt ansvar och ägarskap. Du har ett tydligt affärsfokus och har god förmåga att förklara komplex information på ett enkelt sätt samt klarar av att anpassa ditt budskap för olika målgrupper för att få fullt genomslag.
 
Vi söker en person som vet att nöjda medarbetare, god arbetsmiljö, tillit, förtroende och goda relationer skapar framgång. Vår bästa kandidat är resultatorienterad, identifierar problem, ser lösningar samt har förmågan att lösa dem. Som ledare hos oss står du väl upp till Vattenfalls ledarskapskriterier tydlig, synlig, modig. Utöver svenska har du goda kunskaper i engelska.
 
Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla anställda ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könsidentitet och könsuttryck, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsförutsättning.
 
Placering Umeå eller Stockholm (resor förekommer på regelbunden basis)
 
För ytterligare information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Caroline Häggström +46 705 585644 eller rekryterare Peter Blixter +46 722 373202.
 
Fackliga representanter är Rolf Ohlsson (Akademikerna), Christer Von Ahn (Unionen), Mikael Mukka (SEKO), Christian Eriksson (Ledarna). Du når alla via Vattenfalls växel, 08- 739 50 00.
 
Vi ser fram emot din ansökan med personligt brev och cv via länken nedan senast 24 februari 2019.
 
Vattenfall Kundservice Norden har omkring 350 anställda. Uppdraget är att ta hand om alla de elhandels- eldistribution- e-mobility och värmekunder som Vattenfall har i Norden. Under de senare åren har Vattenfall expanderat sin service kopplat till energismarta produkter som hjälper kunderna att spara el, pengar och framför allt på miljön. Vattenfall kundservice Norden är uppdelat i en operativ del som hanterar alla direkta kundkontakter via alla våra kanaler (telefon, email, chat och sociala medier), en supportdel som stöttar verksamheten i form av effektiva processer, smarta systemlösningar och tydliga rutiner samt en affärsutvecklingsdel som driver innovation.