Examensarbete – Analys av Multiple Steam Generator Tube Rupture

Standort
Ringhals
Bewerbungsfrist bis
30-11-2018
Ref.-Nr.
GN-00760

Examensarbete – Analys av Multiple Steam Generator Tube Rupture
 
Ringhals AB ingår i Vattenfallkoncernen och är Nordens största kraftverk. De fyra kärnkraftreaktorerna står för en femtedel av Sveriges elproduktion. Det motsvarar elbehovet under ett år för sex städer av Göteborgs storlek. Nu söker vi dig som vill skriva ditt examensarbete hos oss, på gruppen Process- och termodynamik inom Ringhals Teknikavdelning!
 
Uppdraget: Analys av Multiple Steam Generator Tube Rupture
 
I en tryckvattenreaktor (PWR) produceras ingen ånga direkt i härden, utan kokningen sker i stället i ånggeneratorer. Värmeöverföringen sker via ett stort antal tuber. Brott på en eller flera av dessa tuber medför risk för härdskador och/eller radioaktiva utsläpp. För att säkerställa att detta inte kan ske görs säkerhetsanalyser med hjälp av termohydrauliska systemkoder där haveriförloppet simuleras med konservativa antaganden och utvärderas mot acceptanskriterier. För att dessa analyser ska vara giltiga måste använda koder valideras mot experiment. Inom forskningsprojektet OECD/PKL-Phase 4, där Ringhals AB deltar, har ett experiment utförts med postulerat brott på två tuber i tre av fyra ånggeneratorer – d.v.s. Multiple Steam Generator Tube Rupture, MSGTR. Ringhals har sedan tidigare en modell över försöksanläggningen i systemkoden TRACE och vill nu validera modellen och koden mot händelsen MSGTR.
Mål och syfte med examensarbetet är att undersöka hur väl TRACE kan fånga händelsen MSGTR samt att fördjupa kunskaperna om händelsen.
I början av examensarbetet behöver kunskap om PWR, TRACE, testanläggningen och händelseförloppet vid MSGTR inhämtas. Därefter ska den befintliga TRACE-modellen över försöksanläggningen vidareutvecklas för att kunna hantera händelsen. Slutligen ska händelsen simuleras och analyseras och slutsatserna dokumenteras.
 
Om dig
Du är i slutet av din civilingenjörsutbildning inom teknisk fysik, maskinteknik, kemiteknik eller liknande och har ett intresse för termohydraulik/modellering. Kunskaper om kärnkraftsteknik, särskilt termohydraulik, är meriterande.
Antal deltagare: 1 – 2 personer. Omfattning: 30 hp.
Examensarbetet ska utföras under våren 2019. Huvuddelen av examensarbetet genomförs på Ringhals AB.
 
Ansökan
Vid intresse bifogas CV, personligt brev, samt utdrag av betyg till ansökan. Skicka in din ansökan via mail till Pascal.Veber@vattenfall.com, skriv ”Ansökan till exjobb Analys av MSGTR” i ämnesraden.
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur, därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Denna tjänst är säkerhetsklassad, därmed kommer säkerhetsprövning genomföras innan uppdraget påbörjas, i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
 
Sista datum för ansökan är 2018-11-30.
Vid frågor om examensarbetet är du välkommen att kontakta Pascal Veber, 0724534245 eller Joakim Holmström, 0725488609.
Vår medarbetarkultur präglas av kompetens, kunnande och positiva människor som vill dela med sig av sina kunskaper. På Ringhals arbetar vi ständigt med att utveckla vår verksamhet och vårt arbetssätt för att kunna nå de krav som kunder och omvärld ställer på oss.
 
Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla anställda ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
 
Välkommen med din ansökan!