Examensarbete: Beräkningsprogram för prestandauppföljning på Ånggeneratorer

Standort
Stockholm (Solna)
Bewerbungsfrist bis
12-04-2018
Ref.-Nr.
GP-00090

Projects & Services (P&S) utvecklar och genomför projekt samt tillhandahåller tekniska specialisttjänster för Vattenfalls verksamheter. Enheten Säkerhetsanalys har i uppgift att långsiktigt säkerställa strategiskt viktig kompetens för Vattenfalls kärntekniska verksamhet inom främst områdena termohydraulik och anläggningsdynamik. Enheten genomför säkerhetsanalyser, samfunktionsanalyser/processanalyser och andra värme-/strömningstekniska analyser. Att upprätthålla en hög kompetens inom området är centralt för att kunna genomföra säkerhetsvärdering och bedöma lämpligheten i anläggningsutformning utifrån krav och föreskrifter. Området har en nära koppling till områden som Reaktorsäkerhet och Anläggningsteknik.


PASGO (Performance And Steam Generator Optimization) är ett program framtaget av Vattenfall AB som används för att utföra detaljerade prestandauppföljningar på ånggeneratorer i Ringhals PWR-anläggningar samt vid optimering av driftparametrar för t.ex. nya ånggeneratorer. PASGO är ett endimensionellt beräkningsprogram för stationära förhållanden. PASGO är skrivet i programspråket Turbo Pascal 6.0 vilket innebär att det inte enkelt går att köra i moderna operativsystem såsom Windows 10. PASGO behöver därför konverteras till ett modernt programspråk. I samband med konverteringen skall beräkningsprocedurer och däri använda korrelationer studeras för att bestämma om behov finns för att ersätta dessa med nyare förbättrade korrelationer. PASGO skall även integreras i Ringhals processövervakningssystem, PIS, för att möjliggöra on-line uppföljning av ånggeneratorernas prestanda, vilket skall tas hänsyn till vid val av nytt programspråk. I arbetet inkluderas även att dokumentera de specifika beräkningsprocedurerna och variablerna i PASGO samt att verifiera den slutliga produkten. Slutligen ska även manualen till PASGO uppdateras.

Målet med examensarbetet är att:
• Analysera beräkningsprocedurerna och de använda korrelationer för termohydraulik och värmeöverföring i syfte att avgöra om det finns nya förbättrade sådana som kan ersätta de nuvarande.
• Konvertera PASGO-koden från Turbo Pascal 6.0 till ett modernt programspråk som kan användas både i Windows 10 miljö och kunna integreras med Ringhals processdatasystem, PIS. Det nya programmet skall även automatiskt kunna läsa in erforderliga data från den excellfil som genereras i samband med utförda prestandaprover som regelbundet utförs för Ringhals tryckvattenreaktorer
• Det nya programmet skall verifieras och dokumenteras mot det gamla programmet för att säkerställa att konverteringen är korrekt utförd.
• Uppdatera manualen för PASGO som beskriver handhavandet av programmet och dokumenterar de olika beräkningsoptionerna, beräkningsprocedurerna, korrelationerna samt de ingående variablerna


Utbildning

Blivande Civilingenjör med goda kunskaper i strömnings-/värmeteknik samt baskunskaper inom programmering. Meriterande med kurser inom kärnkraftområdet, t.ex. Reaktorteknologi.
Examensarbetet utförs på Svenska.

Omfattning
30 hp och cirka 6 månader.

Arbetet påbörjas under Q2 2018. Stationeringsorten är Vattenfall AB i Solna, Arenastaden. Några resor till Ringhals kommer att behövas genomföras för att diskutera hur programmet skall integreras i PIS

Ansökan

Vid intresse bifogas CV, personligt brev, samt utdrag av betyg till ansökan. Ansök via vår hemsida.
Datum - Sista datum för ansökan är 2018-02-28.


Kontakt på Vattenfall - Vid frågor om examensarbetet är du välkommen att kontakta handledare Anders Surén, 08-739 54 23 eller rekryterande chef Erik Dandanell, 076-781 48 67.