Gruppchefer till Inköp

Standort
Flexible
Bewerbungsfrist bis
08-10-2017
Ref.-Nr.
GN-00518
Vertragsart
Permanent

 

Vi bygger framtidens inköp. Är du en engagerad och målmedveten ledare som söker nya utmaningar? Då kan det här vara tjänsten för dig!

Forsmark och Ringhals anpassar sina organisationer för att möta gemensamma utmaningar i form av ökande säkerhetskrav samt behov av åtgärder i åldrande anläggningar, samtidigt som elpriset är fortsatt lågt.

Gemensamma utmaningar förutsätter gemensamma initiativ. Som en del i detta arbete har gemensamma staber etablerats för Ringhals och Forsmark där bl.a. inköp ingår. Stabsorganisationerna är funktionella, dvs en organisation som omfattar båda siterna, med gemensamt ansvar och arbetssätt.


Enheten Inköp ansvarar för alla köp till Ringhals och Forsmark och består av fyra grupper; Projektinköp, Leverantörsutveckling, Inköp material och tjänster Forsmark samt Inköp material och tjänster Ringhals. Inköp ingår i avdelningen Affärsstöd som har det totala ansvaret för Ekonomi, IS/IT, Inköp och Administrativt stöd i både Forsmark och Ringhals.

Vi söker nu två gruppchefer, en som ska leda gruppen Inköp Material & Tjänster Ringhals samt en gruppchef som ska leda gruppen Projektinköp

Ditt ansvar som gruppchef Inköp Material & Tjänster Ringhals

Som chef för gruppen ansvarar du för allt inköp av material och tjänster till Ringhals, det gäller såväl tecknande av långsiktiga ramavtal som alla enskilda köp. Du leder och utvecklar det kategoribaserade inköpsarbetet. Vidare ansvarar du operativt med att utveckla, stötta och coacha de kategoriansvariga inköparna för resp. kategori. Du ingår i inköps ledningsgrupp och arbetar tillsammans med hela inköpsteamet för att utveckla inköpsverksamheten. Viktigt är samarbetet med övriga gruppchefer inom inköp för att utveckla gemensamma rutiner och processer.


Ditt ansvar som gruppchef för Projektinköp
Som chef för Projektinköp leder Du en grupp projektinköpare. Avdelningens roll är att vara inköps representant i de projekt som genomförs i verksamheten. Du ser till att upphandlingarna i projektet görs i enlighet med gällande processer och strategier, samt att projektinköparens budget och tidsramar innehålles. Vidare ansvarar du operativt med att utveckla, stötta och coacha projektinköparna.  Du ingår i inköps ledningsgrupp och arbetar tillsammans med hela inköpsteamet för att utveckla inköpsverksamheten. Viktigt är samarbetet med övriga gruppchefer inom inköp för att utveckla gemensamma rutiner och processer.

Bägge tjänsterna har också ett nära samarbete med beställarorganisationerna, bl.a. projekt- och underhållsverksamheten. I en föränderlig omgivning behöver stor vikt läggas på att guida teamet och utveckla medarbetarna så att gruppen utvecklas på bästa sätt, på kort och lång sikt.

Inköpsenheten är nu inne i en mycket spännande utvecklingsfas med utökade samarbeten inom inköpsenheten och med övriga inköpsfunktioner inom Vattenfall. En stor del av uppgiften innebär att fortsätta bygga upp den gemensamma inköpsfunktionen Ringhals och Forsmark, hitta former för att styra och leda gruppen samt att driva utveckling av arbetssätt och rutiner så att förväntade effektiviseringar kan åstadkommas, samtidigt som besparingsmålet på inköpt volym uppnås.

Båda tjänsterna rapporterar till enhetschefen för Inköp.

Dina kvalifikationer

Vi söker dig som har en relevant utbildning och flerårig erfarenhet av inköpsverksamhet. Du bör ha flerårig erfarenhet som chef och ledare. Du har kunskaper om kärnteknisk verksamhet och/eller kärntekniska krav och dess innebörd och påverkan.


Ditt ledarskap präglas av synlighet, tydlighet och mod. Du är en person med utmärkt organisationsförmåga och helhetssyn, du är strukturerad och målmedveten och kan åstadkomma goda förutsättningar för samarbete och samverkan mellan såväl organisationer som medarbetare. Du har även en god förmåga och uthållighet i att driva utveckling av en verksamhet i förändring där det gäller att skapa motivation och engagemang hos medarbetare.

För att lyckas i rollen är du bra på att samarbeta och kommunicerar på ett tydligt sätt samtidigt som du tillämpar affärsmässiga principer. Goda språkkunskaper, i tal och skrift, både på svenska och engelska, är ett krav.


Resor förekommer i tjänsten, dels mellan Ringhals och Forsmark, dels leverantörsbesök.


Vi erbjuder dig
Vi erbjuder utvecklande utmaningar i en organisation där närmaste tiden innebär förändringar och många möjligheter att påverka och ta ansvar för vägen till framgång.

Placeringsort
Gruppchef Material & Tjänster Ringhals – Ringhals
Gruppchef Projektinköp - Ringhals alt. Forsmark

Välkommen med din ansökan senast den 8 oktober 2017

Sök redan idag! Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.

För ytterligare information
Om tjänsten – Rekryterande chef Johan Klasson 070-509 86 12.
Om rekryteringsprocessen – Rekryterare Marie Hellmark 070-537 98 59.


Fackliga representanter
Akademikerna – Ola Jönsson
Ledarna – Lars Nydén
SEKO – Mårten Walfridsson
Unionen – Eva-Lena Green
Samtliga nås på telefon 0340-66 70 00


Vi ser fram emot din ansökan!

Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att en säkerhetsprövning kommer att genomföras innan anställning. Säkerhetsprövningen omfattar registerkontroll samt säkerhetsprövningssamtal i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Utöver säkerhetsprövningen kommer ett drogtest att genomförs

Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla anställda ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Ringhals AB och Forsmarks Kraftgrupp AB ingår i Vattenfallkoncernen och är två av de största kraftverken i Norden. Våra fyra kärnkraftreaktorer på Ringhals och tre på Forsmark står sammanlagt för mer än en tredjedel av Sveriges elproduktion.
Vi har 40 års erfarenhet av elproduktion och står nu inför nya utmaningar av olika slag som kräver säkerhetsmedvetande och nytänkande. Ringhals har drygt 1 600 anställda och ligger på västkusten i Varbergs kommun, sex mil söder om Göteborg. Forsmark, med cirka 1 160 anställda, ligger 15 mil nordost om Stockholm, vid Upplandskusten i norra Roslagen.

Mer information om Forsmarks Kraftgrupp AB och Östhammars kommun finner du på www.vattenfall.se/forsmark och www.osthammar.se
Mer information om Ringhals AB finner du på www.vattenfall.se/Ringhals