Master thesis at Vattenfall R&D – Implementation av system för driftoptimering av vattenkraftstationer samt utvärdering av optimeringsalgoritmer

Standort
Stockholm (Solna)
Bewerbungsfrist bis
30-11-2018
Ref.-Nr.
YR-00066


Bakgrund
För att maximera verkningsgraden vid driften av en vattenkraftstation använder man idag ett program (SEVAP) som utifrån modeller och vissa mätningar beräknar de mest optimala driftpunkterna för olika driftsförhållanden. Även om SEVAP kan göra efterfrågade beräkningar med tillfredsställande noggrannhet så är programmet ålderstiget och osmidigt att integrera i kommande digitaliseringsprojekt. Det är därför önskvärt att implementera SEVAPS funktionalitet i en mer modern miljö som enklare tillåter till exempel olika typer av automatisering och vidareutveckling av algoritmer.
En väsentlig del av SEVAPS beräkningar utförs via olinjär optimering där viss osäkerhet råder huruvida globala optima uppnås eller ej. Det finns därför även ett intresse av att utvärdera SEVAPS befintliga optimeringsalgoritmer samt att jämföra dessa med andra metoder för olinjär optimering, speciellt genetiska algoritmer.
Vi tror att ovanstående är arbete för två exjobb. En kandidat är redan antagen varför vi nu söker ytterligare en examensarbetare.
 
Mål med exjobbet
Med bakgrund av ovanstående identifierar vi följande två aktiviteter för exjobben:
 
1. Implementera SEVAPS befintliga funktionalitet, idag skriven i Fortran, i Matlab. Detta ska göras på ett modulärt och strukturerat sätt där objektorienterad programmering utnyttjas. Detta är en förutsättning för att kunna jämföra de befintliga algoritmerna mot andra.
 
2. Jämföra SEVAPS optimeringsalgoritmer med alternativa metoder för olinjär optimering. Exakt vilka metoder som ska ingå i studien är en del av arbetet men tanken är att algoritmer baserade på maskininlärning, speciellt genetisk programmering ska inkluderas.
Vi kan tänka oss att dessa antingen integreras i ett exjobb för två personer, alternativt betraktas som två separata exjobb för en person vardera.
 
Utgångsläge 
Vissa delar har av SEVAPS funktionalitet har implementerats i Matlab. Den är dock inte komplett men kan användas som utgångspunkt och inspiration för att komma igång med arbetet i de två exjobben.
 
rkunskaper
Vi ser att ni har goda kunskaper i Matlab och det är önskvärt med kunskaper inom objektorienterad programmering, gärna med erfarenhet av att utveckla mjukvarusystem och dess ingående komponenter. För att utvärdera optimeringsalgoritmer ser vi helst att ni har ett stort intresse för optimeringslära och maskininlärning, förslagsvis att ni har informationsteknik och/eller matematisk inriktning. Att ni samarbetar ser vi dessutom som en förutsättning för ett lyckat projekt.
 
Övriga önskvärda kunskaper:
• SEVAPS dokumentation är skriven på svenska så kunskap i svenska är en stor fördel.
• Kunskaper i programmering i Matlab är meriterande.
 
Övrigt
Exjobben utförs och handleds huvudsakligen i Solna i Stockholm.
 
Process
Vid intresse bifogas personligt brev, samt CV med utdrag av betyg till ansökan. Ansökning sker via vår hemsida.
 
Deadline för ansökan: 2018-11-30.
 
För frågor kontakta:
Jonas Funkquist, jonas.funkquist@vattenfall.com, 070-6997469
Vincent Gliniewicz, vincent.gliniewicz@vattenfall.com, 073-6272948
Magnus Lövgren, Magnus.Lovgren@vattenfall.com, 076-7867663