Master thesis: Examensarbeten 2019 inom vattenkraft och vattenbyggnad, Kina

Standort
Beijing
Bewerbungsfrist bis
10-12-2018
Ref.-Nr.
YR-00067

Master thesis: Examensarbeten 2019 inom vattenkraft och vattenbyggnad, Kina
 
Inom området dammsäkerhet söks nu kandidater till examensarbeten i Kina.
 
Med syftet att tillföra kompetens till vattenkraftbranschen söks nu flera examensarbetare inom områdena hållfasthetslära och vattenbyggnadshydraulik. Arbetet görs i sin helhet i Kina. Projektet har pågått sedan 2004 och sammanlagt har drygt 110 teknologer från KTH, LTU, CTH, UU, UmU, LiU och LU gjort sitt examensarbete i Kina.
 
Ämnen är kopplade till följande frågeställningar inom dammsäkerhet.
 
1. Hållfasthetslära, t.ex. slantstabilitet (bergmekanik), stabilitet hos betong- och fyllningsdammar inkl. gruvdammar, beräkningsmetoder, mm
2. Vattenbyggnadshydraulik, t.ex. hydraulik relaterad till dammsäkerhet (genomströmning, utskov och avbördningskapacitet, energiomvandlare och energiomvandling, anläggningsnära erosion mm), beräkningsteknik (CFD) och hydrauliska modellförsök
 
Examensarbeten (30 poäng) görs med följande specifikationer.
• Energiforsk AB är finansiär av projektet.
• Projektet står för handledning, boende i tre (3) månader, flygbiljetter (t/r) och andra relaterade kostnader i Kina (lokal, licens för programvaror mm).
• Ex-jobbare står själv för smärre kostnader (såsom visum, vaccin och småresor om så behövs).
• Sökande bör läsa till civilingenjör med lämplig inriktning för ex-jobbet
• Det görs normalt på en högskola eller forskningsinstitut i Beijing, Nanjing, Tsingdao eller en annan stad som i samråd med Energiforsk bestämmer ämne.
• Examensarbetare (8 st per år) stannar där normalt i tre (3) månader; ni själva bestämma datum för av- och hemresan.
• Arbetet görs i en grupp om två varför du själv MÅSTE hitta en partner
• Projektet betalar inte ut gratifikationer till ex-jobbare.
 
En ansökan per grupp om två personer. Ansökan skall innehålla
• Gemensamt följebrev med motivering (koppling till vattenkraft) varför ni söker ex-jobbet
• CV med kompletta kontaktuppgifter och kurser
• Kontaktuppgifter om Er examinator på högskolan
 
Ofullständig ansökan (eller ansökan från individer utan partner) behandlas inte. Ansökningsperioden är mellan 1 oktober – 10 december varje år. Platserna tillsätts löpande varför ni inte skall vänta med att skicka in Er ansökan.
 
För mer information kontakta prof. James Yang, Vattenfall & KTH, tfn 070-2723 200. Skicka din ansökan per e-post direkt till: james.yang@vattenfall.com och kopia till examinatorn.