Projektledare - Vattenfall Services Nordic AB

Standort
Göteborg
Bewerbungsfrist bis
21-04-2019
Ref.-Nr.
GS-00837
Vertragsart
Permanent

Vattenfall Services företagskultur präglas av säkerhets- och entreprenörsanda där kreativitet, självständighet och resultatorientering är nyckelbegrepp. Vi arbetar kundinriktat i en mål- och projektorienterad organisation.

Konsulttjänster inom Vattenfall Services vill bidra till en klimatpositiv utveckling av energilandskapet där vi vill kunna erbjuda våra kunder erfarna specialister som exempelvis seniora ingenjörer och drivna projektledare. Vår verksamhet är nystartad och vi har snabbt vuxit till ett 20-tal medarbetare. Vi är en viktig del inom Vattenfalls satsningar på förnybara energikällor som stödjer målet att vara fossilfri inom en generation.

Vårt fokus är att uppfylla kundernas behov med hållbarhet som grund. Våra kunder ska uppfatta oss som en viktig partner i sina verksamheter. Kunderna är idag främst andra bolag inom Vattenfall samt andra nätägare. Uppdragen är framförallt inom energiområdet och vi siktar på att stärka våra kundrelationer inom industrisektorn. Vi skapar innovativa lösningar för att möta högt ställda förväntningar på både teknisk och affärsmässig utveckling. 

Vi har en hög efterfrågan på projektledare inom stora anläggningsprojekt och för närvarande är vindkraftsprojekt i fokus. Har du ett stort engagemang att driva samhällsutvecklingen på ett klimatpositivt sätt? Vill du utveckla och påverka viktiga infrastruktursatsningar samt bidra till ett klimatsmart liv? Då kanske du är den vi söker!         

Din roll som projektledare
• Säkerställa att projektmålen uppnås
• Planera och genomföra projekt
• Rekrytera projektmedarbetare
• Leda och koordinera projektaktiviteter och projektmöten
• Genomföra ekonomisk och teknisk projektuppföljning
• Utvärdera förfrågningsunderlag och sammanställa anbud
• Upphandla entreprenörer, tjänster och materiel
• Säkerställa att entreprenörer och leverantörer uppfyller avtal, krav och leveranser
• Bidra till kundernas affärsnytta

Dina kvalifikationer som projektledare
• Högskoleexamen med teknisk inriktning, gärna inom exempelvis elkraft, mark eller väg och anläggning
• Flera års erfarenhet av att arbeta som projektledare, gärna från energiområdet/industri eller anläggningar
• Erfarenhet av relevanta projektmodeller och tillämpningar
• Svenska i tal och skrift samt goda kunskaper i engelska är ett krav
• Projektledarutbildning är meriterande

Som framgångsrik projektledare så är du affärsmässig, handlingskraftig, har starkt fokus på resultat och intresse för innovation, utveckling och effektivisering. Du har god förmåga att skapa förtroende, utveckla relationer och få med dig andra samtidigt som du är lyhörd och prestigelös mot din omgivning. Du är van att arbeta med komplexa situationer samt har ett systematiskt tillvägagångssätt och levererar i tid. Vidare stimuleras du av att arbeta med utmanande projekt och av att åstadkomma bestående förändring.

Mer information
Vill du veta mer om tjänsten, kontakta rekryterande chef Anders Kim Johansson,
0725-11 56 76. För mer information kring själva rekryteringsprocessen, kontakta rekryterare AnnaKarin Jungerfelt, 0724-52 07 89.

Fackliga representanter för denna tjänst är Anders Sundqvist Unionen, Joel Hersan SEKO, Torbjörn Blom Akademikerna och Anders Landqvist (Nyköping) Ledarna. Alla kontaktpersoner nås via Vattenfalls växel 08-739 50 00.

Placeringsort: Göteborg

Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur, därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Utöver säkerhetsprövning görs drogtest.

Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla anställda ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könsidentitet och könsuttryck, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsförutsättning.

Känns detta som ett jobb för dig? Vi ser fram emot din ansökan!

Vattenfall Services bygger, underhåller och utvecklar energilösningar för näringsliv och offentlig verksamhet, där vårt arbete genomsyras av ett starkt fokus på vår säkerhetskultur. Tillsammans skapar vi Sveriges säkraste arbetsplats, men där det ges stort utrymmer för entreprenörskap med mycket kreativitet och självständighet. Bland våra kunder finns nät- och energibolag, industrier, kommuner, landsting och entreprenadbolag. I Sverige har vi drygt 1 800 medarbetare på ett 90-tal orter. Våra verksamhetsområden är byggnation – underhåll – konsulttjänster. Läs mer om våra tjänster på www.vattenfallservices.se

Följ oss gärna
Linkedin – Vattenfall Services Nordic AB
Instagram – Vattenfallservices