Utredningsingenjör Strålskydd – Svensk Kärnbränslehantering AB

Standort
Flexible
Bewerbungsfrist bis
05-05-2019
Ref.-Nr.
GE-00324
Vertragsart
Permanent

Ditt nya jobb kommer att göra skillnad.
I minst 100 000 år.


Efter decennier av forskning, utveckling och säkerhetsarbete, är SKB redo att lösa en av vår tids viktigaste miljöskyddsfrågor.

Vi har kunskapen, metoden och tekniken att bygga ett säkert slutförvarssystem för använt kärnbränsle. Det ska skydda människor och miljö i minst 100 000 år.

Nu söker vi fler engagerade människor som vill vara med och att skapa en livsviktig skillnad.

Här kommer du att arbeta
Avdelning Drift och underhåll har ansvaret för driften av våra kärntekniska anläggningar och transportsystem. Nu söker vi ytterligare en medarbetare inom området strålskydd till vår grupp DPS (Drift – Skydd). Som medarbetare hos oss på skyddsgruppen kommer du ha uppgifter som spänner över hela organisationen, vilket innebär att uppdragen varierar från arbete med utredningar till att aktivt delta i aktiviteter, projekt och även delta i strålskyddsarbetet inom anläggningen.

Vad du kommer att göra
 • Stödja linje- och projektverksamhet i strålskyddsfrågor
 • Initiera, genomföra, leda och dokumentera utredningar, beräkningar, analyser och granskningar inom strålskyddsområdet
 • Planera, följa upp, analysera och utveckla områdena personstrålskydd, friklassning och instrument
 • Bevaka och inarbeta lag- och föreskriftkrav, WANO, SOER med mera i instruktioner
 • Identifiera, rapportera och hantera risker, avvikelser, brister och förbättringar inom strålskyddsområdet
 • Genomföra omvärldsbevakning och erfarenhetsåterföring inom strålskyddsområdet samt sprida kunskaper och erfarenheter inom organisationen
 • Delta i nationella och internationella nätverk vilket innebär att resor i arbetet förekommer
 • På sikt ingå i anläggningarnas strålskyddsexpertfunktion

Vi söker dig som har
 • dokumenterad högskoleutbildning med inriktning mot radiofysik, strålningsfysik, kemiteknik eller strålningsbiologi
 • god kunskap inom strålskyddsmätning, dosuppskattning och aktivitetsmätning
 • kunskap om friklassningsprocessen

Som person drivs du av komplexa frågeställningar där din problemlösande analysförmåga kommer till sin rätt. Arbetet kräver hög grad av självständighet likväl som förmåga att samarbeta och samverka med andra. Du har en god kommunikativ förmåga, lyhördhet samt agerar professionellt i olika situationer.

Det är meriterande om du har
 • erfarenhet från strålskyddsarbete vid kärntekniska anläggningar
 • fördjupad kunskap inom instrumentteknik och persondosimetri
 • erfarenhet från arbete med ALARA-frågor

Varför välja oss?
Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en spännande organisation med många sakkunniga experter, såväl nationella som internationella, som gärna delar med sig av kunskaper och erfarenheter. Det är viktigt att hela livet fungerar och därför är vi måna om att våra medarbetare upplever en god balans mellan arbete och fritid. SKB erbjuder därför till exempel friskvårdsbidrag, arbetstidförkortning samt föräldraledighetstillägg.

I våra rekryteringsprocesser samarbetar vi med Human Resources Services inom Vattenfall.

Övrig information
Rekryterande chef: Mats Ringdahl, 0491-76 34 50, 070-509 84 37
Rekryterare: Zanko Dasko, 070-253 28 96

Fackliga företrädare är för Saco-SKB är Marika Westman, 070-638 34 36, för Unionen Carina Gottfridsson, 0491-76 32 30 och för Ledarna Bo Johansson, 073-807 23 23.

Placeringsort: Oskarshamn eller Solna. Då de huvudsakliga arbetsuppgifterna har direkt koppling till anläggningen Clab förutsätts att flera dagar per månad kan förläggas på plats vid Clab/Oskarshamn.

Tjänsten kräver en mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, både på svenska och på engelska. Körkort B är ett krav.

Vi på SKB är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer öppet och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. SKB arbetar aktivt för att alla anställda ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

SKB är en del av Sveriges kritiska infrastruktur, därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Välkommen med din ansökan, personligt brev och CV senast den 05 maj 2019. Urval sker efter sista ansökningsdatum.

Vi ser fram emot din ansökan!