Utvecklingsingenjör förvarsutformning - Svensk Kärnbränslehantering AB

Standort
Flexible
Bewerbungsfrist bis
08-11-2017
Ref.-Nr.
GE-00210
Vertragsart
Permanent


Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, har uppdraget att ta hand om allt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken. Det ska göras på ett säkert sätt för både människor och miljön. Arbetet står under ständig granskning av myndigheter och experter. Våra ägare är de svenska kärnkraftsföretagen.


Avdelning Låg- och medelaktivt avfall har som uppgift att planera och utveckla system för att omhänderta låg- och medelaktivt drift- och rivningsavfall. I anslutning till detta bedriver avdelningen forskning inom området låg- och medelaktivt avfall samt hanterar frågor kring avveckling av kärntekniska anläggningar.

Till enheten Utredningar och analyser söker vi en utvecklingsingenjör som ansvarar för utveckling av tekniska barriärsystem. Huvudfokus är på barriärer som utgörs av cementbaserade material, men även krossat bergmaterial och lermaterial ingår i systemen. En viktig uppgift är att tillse att de tekniska barriärer, övriga konstruktioner och mekanisk utrustning som utvecklas i slutförvar för låg- och medelaktivt avfall uppfyller ställda krav så att dessa kan implementeras i slutförvaren. Arbetet med förvarsutformning utgör också en länk mellan projektering/konstruktion samt till de krav som kopplar till drift av SFR och säkerhet efter förslutning.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

  • Driva konstruktion, teoretiska utredningar och praktiskt utvecklingsarbete för de tekniska barriärsystem som i huvudsak består av cementbaserade material till slutförvaren för låg- och medelaktivt avfall, SFR och SFL
  • Ansvara som teknisk ledare i utvecklingsprojekt och storskaliga demonstrationsprojekt
  • Verifiera uppställda krav genom experimentell verksamhet
  • Skriftligt rapportera nyvunnen kunskap och erfarenheter från genomförda projekt och föreslå vidare utvecklingsbehov eller åtgärder
  • Delta i internationella samarbeten inom verksamhetsområdet
  • Agera som stöd och rådgivare internt inom avdelningen och SKB i säkerhetsanalys- och myndighetsfrågor

Kvalifikationer

Vi söker dig med relevant civil- eller högskoleingenjörsexamen, till exempel väg- och vattenbyggnad, geoteknik, kemi eller produktutveckling. Du bör ha flera års erfarenhet av utvecklingsprojekt med byggnadsmaterial/geotekniska material. Meriterande är om du tidigare har arbetat med teknik- eller produktutveckling och projektledning.

Som person är du ansvarstagande och kreativ. Du borgar för en hög kvalitet och kan sätta in tekniska detaljer i ett helhetsperspektiv. Ett krav för tjänsten är att du behärskar engelska språket i både skrift och tal eftersom publik rapportering och internationellt samarbete förekommer. Körkort B är ett krav. SKB:s ledningssystem är på svenska varför tillräckligt goda kunskaper i svenska språket är ett krav.

Tjänsten är en tillsvidareanställning, med placering i Stockholm, Östhammar eller Oskarshamn.
Tillträde sker enligt överenskommelse.

I våra rekryteringsprocesser samarbetar vi med Human Resources Services inom Vattenfall.

För mer information om tjänsten, kontakta Ella Ekeroth, 08-579 387 66. För frågor kring rekryteringsprocessen, kontakta rekryterare Zanko Dasko, 0702- 53 28 96.

Fackliga företrädare för Saco-SKB är Marika Westman, 070 638 34 36., för Ledarna Bo Johansson,
073-807 23 23 och för Unionen Carina Gottfridsson, 0491-76 32 30.

SKB anser att etnisk och kulturell mångfald samt jämn könsfördelning bidrar till verksamhetens utveckling.

Välkommen med din ansökan, CV och personligt brev, senast den 8 november 2017.